Werk en inkomen

Werk

Toelichting

In bovenstaande figuren ziet u de verdeling betaald werkenden versus degenen zonder betaald werk. Binnen de categorie “Betaald werk” vallen mensen die aangeven dat zij betaald werk hebben. Binnen de categorie “Geen betaald werk” vallen mensen die arbeidsongeschikt zijn, werkloos zijn, studeren, vrijwilligerswerk doen, huisman/huisvrouw zijn, of gepensioneerd zijn.

In vergelijking met de groep van het CBS, hebben NAR deelnemers vaker geen betaald werk.

Achtergrondkenmerken van de gematchte groepen van het NAR en het CBS:
Beide steekproeven bestaan uit procent vrouwen, hebben een gemiddelde leeftijd van jaar, procent is hoog opgeleid, en procent van de deelnemers en hun beide ouders zijn in Nederland geboren.

Inkomen

In onderstaande figuren vindt u informatie over het inkomen van NAR deelnemers vergeleken met de CBS-vergelijkingsgroep. Het gaat hier om het bruto huishoudinkomen, dit is het totale inkomen dat een huishouden verdient voordat er belastingen en sociale premies worden afgetrokken. Om de vergelijking in inkomen te kunnen maken, hebben we ervoor gezorgd dat het aantal personen in het huishouden van beide groepen gelijk is. De verschillen in inkomen die u ziet, kunnen dus niet worden verklaard door een verschil in huishoudgrootte. Deze figuren zijn gebaseerd op gegevens uit 2021.

Toelichting

Het percentage mensen met een bruto huishoudinkomen boven de 40 duizend per jaar (modaal bruto inkomen) is bij de CBS-groep bijna vijfmaal zo groot als in de NAR groep.

Toelichting

Het percentage mensen met een bruto huishoudinkomen boven de 70 duizend per jaar is bij de CBS-groep bijna vijfmaal zo groot als in de NAR groep.

Achtergrondkenmerken van de gematchte groepen van het NAR en het CBS:
Beide steekproeven bestaan uit procent vrouwen, hebben een gemiddelde leeftijd van jaar, procent is hoog opgeleid, en procent van de deelnemers en hun beide ouders zijn in Nederland geboren, en procent woont alleen.

Gebruikte bronnen en microdatabestanden

  1. Nederlands Autisme Register database
  2. Enquete Beroepsbevolking – Nieuwe Reeks 2003-2022 Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks 2003-2022 (cbs.nl)
  3. NHATAB Inhatab: Inkomen van huishoudens (cbs.nl)
  4. GBApersoontab Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP (cbs.nl)