Relaties

Gehuwd - Ongehuwd

In onderstaande grafiek staat de burgerlijke staat weergegeven van deelnemers van het NAR en de vergelijkingsgroep van het CBS. In de categorie “ongehuwd” valt iedereen die ongehuwd, gescheiden of verweduwd is.

Toelichting

Achtergrondkenmerken van de gematchte groepen van het NAR en het CBS:
Beide steekproeven bestaan uit procent vrouwen, hebben een gemiddelde leeftijd van jaar, procent is hoog opgeleid en

Partner

In onderstaande grafiek staat de verdeling van mensen met en zonder een vaste partner. Mensen met een vaste partner kunnen getrouwd of samenwonend zijn, maar dat hoeft niet.

Gebruikte bronnen en microdatabestanden

  1. Nederlands Autisme Register database
  2. Sociale Samenhang en Welzijn Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn (cbs.nl)
  3. GBApersoontab Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP (cbs.nl)