Welzijn

In onderstaande lijngrafieken is de tevredenheid op een schaal van 1 tot en met 10 op verschillende levensdomeinen weergegeven. Deze vergelijking is beschikbaar van 2016 tot en met 2020. Het gaat hier om:

Toelichting

Achtergrondkenmerken van de gematchte groepen van het NAR en het CBS:
Beide steekproeven bestaan uit procent vrouwen, hebben een gemiddelde leeftijd van jaar, procent is hoog opgeleid,

Gebruik onderstaande knoppen om de achtergrondinformatie van de groepen per jaar in te zien.

Gebruikte bronnen en microdatabestanden

  1. Nederlands Autisme Register database
  2. Sociale Samenhang en Welzijn Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn (cbs.nl)
  3. GBApersoontab Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP (cbs.nl)