Onderwijs

Regulier - Speciaal

Toelichting

In bovenstaande figuur wordt voor 2020 tot en met 2022 de verdeling over het regulier en speciaal onderwijs weergegeven voor de NAR deelnemers onder de 16 jaar en een vergelijkingsgroep van het CBS.

In vergelijking met de groep kinderen van het CBS gaan NAR deelnemers vaker naar het speciaal onderwijs.

Achtergrondkenmerken van de gematchte groepen van het NAR en het CBS:
Beide steekproeven bestaan uit procent jongens, hebben een gemiddelde leeftijd van jaar, en procent van de NAR groep en procent van de CBS vergelijkingsgroep en hun beide ouders zijn in Nederland geboren.

Vrijstellingen

Toelichting

In bovenstaande figuur wordt voor 2019 tot en met 2021 het percentage vrijstellingen van de leerplicht weergegeven voor beide groepen.

In vergelijking met de groep kinderen van het CBS hebben NAR deelnemers vaker een vrijstelling van de leerplicht.

Deze resultaten zijn gebaseerd op eigen berekeningen van het Nederlands Autisme Register en niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Vrijstellingen van de leerplicht).

Achtergrondkenmerken van de gematchte groepen van het NAR en het CBS:
Beide steekproeven bestaan uit procent jongens, hebben een gemiddelde leeftijd van jaar, en procent van de NAR groep en procent van de CBS vergelijkingsgroep en hun beide ouders zijn in Nederland geboren.

Gebruikte bronnen en microdatabestanden

  1. Nederlands Autisme Register database
  2. Onderwijsinschrijvingentab Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen (cbs.nl)
  3. GBApersoontab Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP (cbs.nl)
  4. Vrijstellingen van de leerplicht (Niet-openbaar bestand)