Samenwerking Nederlands Autisme Register en Centraal Bureau voor de Statistiek

Vergelijkingen in Werk, Onderwijs, en Welzijn

Op deze pagina vergelijken we cijfers van het Nederlands Autisme Register (NAR) met die van een vergelijkbare groep uit de algemene bevolking. We tonen cijfers op gebied van werk, onderwijs, welzijn en sociale contacten.

Waarom is dit belangrijk?

Door cijfers van het NAR te vergelijken met die van de algemene bevolking weten we of mensen met en zonder autisme verschillen in hun leefsituatie. Als we weten op welke gebieden (bijvoorbeeld werk) het goed of slecht gaat met autistische mensen in Nederland, dan weten we ook beter welke gebieden meer aandacht nodig hebben in de ondersteuning, het beleid en het onderzoek naar mensen met autisme.

Wie is de vergelijkingsgroep?

De cijfers van de vergelijkingsgroep zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vergelijkingsgroep lijkt op de groep deelnemers van het NAR wat betreft hun leeftijd, aantal mannen en vrouwen, opleidingsniveau en geboorteland. Het is belangrijk dat de twee groepen op elkaar lijken, omdat we willen weten wat de unieke rol is van autisme. Die unieke rol kan je het beste onderzoeken als je twee groepen vergelijkt die sterk op elkaar lijken behalve de factor ‘autisme’. Dit is wat wij hebben gedaan.


Onderwijs Werk en Inkomen Welzijn Relaties


Autisme in het dagelijks leven

Sommige eigenschappen van autisme, zoals gevoeligheid voor geluid en licht, kunnen een uitdaging zijn voor autistische mensen in hun dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan overprikkeld raken in een kantoortuin of grote schoolklas. Mensen met autisme kunnen daarnaast onbegrip en discriminatie ervaren uit hun omgeving. Dit zijn mogelijke verklaringen voor sommige verschillen die we zien tussen mensen met en zonder autisme op gebied van werk, onderwijs en welzijn.

Verschillen met NAR in cijfers?

De NAR cijfers die u hier ziet, kunnen iets afwijken van de cijfers op Nederlands Autisme Register - NAR in cijfers. Dit komt omdat we op deze pagina alleen de resultaten van NAR deelnemers laten zien van wie we complete gegevens hebben (over hun geslacht, leeftijd, hoogst behaalde opleidingsniveau, en geboorteland).

Waarom ontbreken soms recente gegevens?

Alle vergelijkingen op deze pagina zijn gemaakt met de meest recent beschikbare gegevens van het CBS. Soms kan het zo zijn dat de cijfers van recente jaren nog niet beschikbaar zijn. Bent u enkel geïnteresseerd in de jaarlijkse cijfers van het NAR (zonder de vergelijking met CBS cijfers), dan kunt u ook hier kijken: Nederlands Autisme Register - NAR in cijfers.